Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokumenty ke stažení

Dotazník k bytu

V případě změny vlastníka nebo osob užívajících bytovou jednotku nebo dalších možných změn, které jsou uvedeny v evidenčním dotazníku, jako např. telefon,  kontaktní adresa, počet osob a jiné. Je vlastník bytové jednotky povinen tuto změnu neprodleně oznámit výboru společenství Vodárenská 26/5.

Ke stažení zde:

Dotazník k bytové jednotce

Možnosti doručení  vyplněného a podepsaného dotazníku lze, buď zasláním na společnou e-mailovou adresu výboru společenství info@svvodarenska.cz a nebo vhozením do označené schrány ve společných prostorách bytového domu.

________________________________________________________________

Plná moc

Pokud se vlastník bytové jednotky nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na plánovanou schůzi společenství a chce i přesto svým hlasem rozhodovat o dění v domě, může pro tuto příležitost pověřit osobu, které ho bude na konkrétní schůzi zastupovat. Zde je ke stažení vzor plné moci, která slouží pro zastupování vlastníka bytové jednotky pověřenou osobou.

Ke stažení zde:

Plná moc pro zastupování na shromáždění

Zmocnění společného zástupce

„Zmocnění společného zástupce“, musí být vždy vyplněno vlastníky, kteří mají svůj podíl ve společném jmění manželů. Oba manželé vyplní uvedené Zmocnění společného zástupce a určí osobu, která je bude na shromážděních zastupovat. Pokud na shromáždění přijde pouze jeden z manželů bez tohoto zmocnění, tak nemůže hlasovat ani svým podílem, protože tento podíl je nedělitelný.

Pokud má bytová jednotka více vlastníků musí mít také vyplněné tzv.“Zmocnění společného zástupce“ a to stejně jako u společného jmění manželů. Pokud na shromáždění přijde pouze spoluvlastník bez tohoto zmocnění, tak nemůže hlasovat ani svým podílem, protože tento podíl je nedělitelný.

Tato plná moc je platná až do odvolání některého z manželů či vlastníka, spoluvlastníka bytové jednotky.

Ke stažení zde:

Zmocnění společného zástupce   

Možnosti doručení vyplněné a podepsané plné moci nebo zmocněného společného zástupce lze, buď zasláním na společnou e-mailovou adresu výboru společenství info@svvodarenska.cz anebo vhozením do označené schrány SVJ ve společných prostorách bytového domu a nebo osobně na shromáždění společenství vlastníků zastupující osobou.

________________________________________________________________