Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co dělat při havárii?

 Co dělat v případě havárie ve společných prostorách domu ?

Máme uzavřenou pojistnou smlouvu se společností Allianz, která poskytuje asistenční službu v případě havárie se smluvním partnerem MONDIAL.

Vztahuje se na tyto druhy havárií: 

1.1 Odvrácení stavu nouze (havarijní situace)

1.2. Deratizace a dezinsekce

1.3. Servis domácích elektrospotřebičů

Odvrácení stavu nouze (havarijní situace):

1. V případě stanu nouze (havarijní situace), organizuje MONDIAL vyslání technické pohotovostní služby do místa pojištění. TPS provede opatření nezbytná k odvrácení stavu nouze.

2. Technická pohotovostní služba zahrnuje tyto profese: instalatér, topenář, plynař, zámečník, elektrikář, sklenář, pokrývač.

3. V případě požáru, úniku plynu apod. mohou být urgentní asistenční služby poskytnuty až po zásahu veřejných pohotovostních zásahových jednotek (hasiči, policie, apod.).

4. MONDIAL může zprostředkovat vysílán technické pohotovostní služby do místa pojištění i v případě, že se podle těchto podmínek nejedná o stav nouze (havarijní situace).

Deratizace a dezinsekce:

V případě nenadálého výskytu hlodavců, obtížného hmyzu či jiných členovců organizuje MONDIAL vyslání specialisty na deratizaci a dezinfekci, který provede opatření nezbytná k hubení nebo k omezení výskytu těchto živočichů.

Servis domácích spotřebičů:

Servis domácích spotřebičů se vztahuje pouze na spotřebiče, které se trvale nacházejí ve společných prostorech bytového domu. Bližší informace v pojistných podmínkách "Část II - Článek 9".

Úhrada urgentních asistenčních služeb:

1. Pojištěný má nárok na bezplatné využití 2 asistenčních zásahů v rámci Urgentních asistenčních služeb v jednom pojistném roce, a to do výše stanoveného limitu. 

1.1. Limit  na jeden asistenční zásah činí: 4.000 pro pojištění sjednané ve variantě Exklusiv.

1.2. Do tohoto limitu jsou zahrnuty náklady spojené s příjezdem TPS, specialisty na deratizace nebo dezinfekce nebo specialisty - opraváře elektrospotřebičů na místo pojištění, práce, materiál i náklady spojené s následným odjezdem. 

Postup při využití urgentních asistenčních služeb:

1. Ihned po zjištění stavu nouze (havarijní situace), výskytu hlodavců, obtížného hmyzu nebo jiných členovců nebo poruchy domácího elektrospotřebiče (ve společných prostorách domu), pojištěný kontaktuje ALLIANZ (MONDIAL) na telefonním čísle: 

241 170 000 a uvede následující údaje:

  • Jméno a příjmení pojištěného, příp. název a IČ: (Společenství vlastníků Vodárenská 26/5 - IČ: 24809993)
  • telefonní číslo, na kterém je pojištěného možné kontaktovat
  • číslo pojistné smlouvy sjednané u Allianz (Pojistná smlouva č.: 218685740)
  • podrobný popis problémové situace - přesnou adresu a místo
  • případně další informace, o které operátor ALLIANZ (MONDIAL) požádá.

Jménem pojištěného může s jeho souhlasem ALLIANZ kontaktovat také jiná osoba, která má bydliště v pojištěném bytovém domě, nebo správce tohoto bytového domu.